Vår grunntanke

Lokal trygghet for våre kunder

Gudbrandsdal Revisjon skal skape trygghet for våre kunder. Vår filosofi går ut på at vi alltid skal oppleves som tilgjengelige. Vår lokale tilknytning og tilgjengelighet gir oss de beste forutsetningene til å forstå og imøtekomme våre kunders spesifikke behov. Gjennom et nært og tillitsfullt samarbeid skaper vi gode relasjoner og en trygg arbeidsprosess. Vi er fokusert på å være effektive slik at vi skal være lønnsomme å snakke med for alle typer virksomheter.

Stabilitet og personlig service

Gudbrandsdal Revisjons organisasjonsform med røtter i nærmiljøet bidrar til at du som kunde skal bli kjent med din revisor. Vår organisasjon har liten «gjennomtrekk» av medarbeidere, noe som sikrer en høy grad av stabilitet og kontinuitet i revisjonsarbeidet. Vi er organisert med flate strukturer på maksimalt to nivåer, så det skal aldri være lang vei til den oppdragsansvarlige partner. Personlig service og oppfølging skal være kjennetegn for vår virksomhet.

Kontinuerlig faglig oppdatering

Våre medarbeidere har høy kompetanse og lang erfaring. Vår viktigste konkurransefaktor er kunnskap, og i vår bedriftskultur er alle ansatte pålagt kontinuerlig etterutdanning og faglig oppdatering, med den trygghet det innebærer for deg som kunde.