Gudbrandsdal Revisjon AS er et revisjon- og rådgivningsmiljø med 6 ansatte og kontor på Vinstra og Lillehammer.
Vi skal være en av de ledende aktørene i Gudbrandsdalen, og har som mål å være utfordreren i revisjon- og rådgivningsmarkedet i regionen når det gjelder å tilby kompetanse innen revisjon, regnskap, skatt og avgift.