Kurs og informasjon

Kurs og seminar

Både regnskapsførere og revisorer har lovpålagte krav om etterutdanning. De kurs som Gudbrandsdal Revisjon tilbyr, dekker kravene til slik etterutdanning. Våre kurs og seminarer kunngjøres via våre nettsider, samt gjennom direkte invitasjoner til de av våre kunder og forbindelser som ønsker det. Våre kurs er åpne for alle som ønsker å delta.
Vi tilbyr også spesialtilpassede kurs. Ta kontakt med ønske om tema for en uforpliktende samtale om hva vi kan tilby.

Informasjon

I Gudbrandsdal Revisjon legger vi vekt på å gi våre kunder forståelig, oppdatert og relevant informasjon. Dette gjør vi gjennom informasjon som legges ut på våre nettsider samt trykte publikasjoner og nyhetsbrev.