Tjenester

Aktiv revisjon

Vi legger stor vekt på å ha en mer aktiv rolle enn det som følger av den lovpålagte revisjon. Vår kunnskap står til våre kunders disposisjon. Sammen disponerer vi en unik kompetanse som kan gi troverdige og verdifulle råd for dem som ønsker å benytte seg av våre rådgivningstjenester. Vi hjelper din bedrift til å være i forkant av begivenhetene, slik at du blir i stand til å opptre på en mer offensiv måte og unngår ubehagelige situasjoner som kan oppstå.

Rådgivning med spisskompetanse

Det stilles stadig større og mer kompliserte krav til næringslivet. I Gudbrandsdal Revisjon legger vi stor vekt på vår funksjon som rådgiver og tilbyr tjenester innenfor områder som økonomi, skatt og avgift, fusjon, fisjon, verdsettelse av selskaper og generasjonsskifte.

Vi deler vår kompetanse

Med jevne mellomrom arrangerer vi kurs for regnskapsførere og kunder. Alle våre kunder som ønsker det får også tilsendt publikasjoner med oppdatering på viktige lovendringer og annen informasjon som kan være til nytte. Her forsøker vi å gjøre stoff som kan virke komplisert, mer forståelig og lettere tilgjengelig.